โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด

โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด

ของตกแต่งสวยๆ ทำจากหลอด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดหลอดให้มีขนาด 3 นิ้ว 3 อัน
  2. นำมาวางทับกัน เป็นรูป หิมะหลอม ติดทับกันด้วยกาวยิง
  3. ทำหลายๆดอก
  4. เมื่อนำไปทำโมบายดอกไม้ ให้สอดแต่ละดอก เข้าไปในเชือก
  5. ทิ้งระยะห่างให้สวยงาม

นำไปประดับบ้าน ตามต้องการ

โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 0
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 1
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 2
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 3
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 4
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 5
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 6
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 7
โมบายหิมะปลอม ประดับบ้าน ทำจากหลอด 8