โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ

ตกแต่งกล่องของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นกลีบดอก ตัดตามรอย
  2. ตัดกระดาษเป็นแฉกๆ (ทำเกสร)
  3. ตกแต่งกลีบดอก พับให้ยับ หรือระบายสีสวยๆ
  4. นำกลีบดอก ติดกับเกสร ติดกาวให้สวยงาม
  5. ผูกเชือก ล้อมรอบกล่องของขวัญ ประดับกล่องของขวัญ ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำเสร็จแล้ว

นำไปมอบให้คนสำคัญ ในวันสำคัญ