ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย

ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย

ไอเดียตกแต่งที่เสียบมีด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำที่เสียบมีด ขัดด้วยกระดาษทราย
  2. ขัดเสร็จ ทาสีสวยที่เลือกไว้
  3. รอสีแห้ง
  4. นำของประดับลายสวยๆ มาติดประดับ

นำไปประดับในครัว

ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 0
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 1
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 2
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 3
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 4
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 5
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 6
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 7
ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย 8