เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด

เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด

เย็บกระเป๋า จากเสื้อยืดเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกเสื้อยืดที่ใส่ไม่ได้ เย็บตรงกลางเสื้อ
  2. ตัดขอบเสื้อทั้งสองด้าน พับออกด้านนอก เย็บเป็นกระเป๋า (ดูรูป ด้านล่าง)

มีแบบกระเป๋าให้ดู 2 แบบ เลื่อนๆ ดูรูปวิธีทำด้านล่างนะคะ

เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 0
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 7
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 1
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 4
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 15
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 13
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 6
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 3
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 12
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 2
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 11
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 9
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 5
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 14
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 10
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด 8