การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ

การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ

การ์ดวันแม่ ป็อบอัพ สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดกระดาษ ตรงกลาง วัดขนาด 2 ซม., 5 ซม., 1 ซม., 5 ซม., 1 ซม., 5 ซม., 2 ซม. ตามลำดับ
  2. ขีดเส้น
  3. เขียนคำว่า MOM ลงไป ในช่อง 5 ซม.
  4. กรีดออกให้เหลือช่องตรงกลาง (สังเกตตามรูป)
  5. ด้านบนกระดาษ เขียนคำว่า I Love You หรือคำอื่น ตามชอบ
  6. นำไปติดกับกระดาษ A4 อีกแผ่นที่เตรียมไว้
  7. จัดคำตรงกลาง ให้เรียบร้อย

ใส่ซอง นำไปมอบให้แม่ ในวันแม่ค่ะ

การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 0
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 1
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 2
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 3
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 4
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 5
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 6
การ์ดวันแม่ บอกรักแม่ ผ่านการ์ดสวยๆ 7