ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้

ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้

ไอเดียทำที่ใส่ขนมแจกงานปาร์ตี้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ แพทเทิร์นกระดาษ ลายยิ้ม
  2. ตัดตามรอย
  3. ใส่ถุงพลาสติดด้านในระหว่างกระดาษ
  4. เย็บขอบ เหลือรูเล็กน้อยสำหรับใส่ขนม
  5. เทขนมใส่กรวย ใส่ลงไปในรู เย็บปิดปากรูกระดาษ

ทำหลายๆอัน นำไปแจกงานปาร์ตี้ค่ะ

ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 0
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 7
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 1
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 4
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 6
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 3
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 2
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 11
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 9
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 5
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 10
ไอเดียทำที่ใส่ขนม แจก งานปาร์ตี้ 8