พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม...

พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม...

พวงกุญแจหนัง ทำเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นลาย รูปร่าง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม… ตัดตามลาย
  2. นำไปวางบนแผ่นหนัง ตัดตามลายนั้นๆ อย่างละ 2 ชิ้น พร้อมทำที่หิ้ว
  3. นำมาเย็บติดกัน ยัดใยสังเคราะห์ลงไปตรงกลาง
  4. เย็บปิดรู พร้อมใส่ที่แขวน

นำไปทำเป็นของที่ระลึก ของชำร่วยเก๋ๆค่ะ

พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 0
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 7
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 1
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 4
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 6
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 3
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 12
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 2
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 11
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 9
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 5
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 10
พวงกุญแจหนัง ลายสามเหลี่ยม หกเหลี่ยม... 8