สอนพับดาวกระดาษ

สอนพับดาวกระดาษ
อุปกรณ์ กระดาษสี สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาว 1 เส้น วิธีทำ
  1. ทำกระดาษให้เป็นวง สอดปลายด้านบนเข้าในวง
  2. ดึงให้ชิดติดกัน จะได้แฉก 5 แฉก
  3. พับกระดาษที่เหลือสลับมุมไปมา จนหมดกระดาษ สอดปลายที่เหลือไว้ด้านใน
  4. จะได้ดาวแบบแบนราบ 1 อัน
  5. จากนั้นกดตรงกลางระหว่างมุม ทั้ง 5 มุม
  6. จะได้ดาวกระดาษสวยๆ 1 อัน
คลิปสอนพับดาวกระดาษ
สอนพับดาวกระดาษ 0
สอนพับดาวกระดาษ 1
สอนพับดาวกระดาษ 2
สอนพับดาวกระดาษ 3
สอนพับดาวกระดาษ 4
สอนพับดาวกระดาษ 5