ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำตกแต่งบ้าน

ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ ประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษย่นสีชมพูอ่อน วาดลายดอกไม้ลงไป (ทำให้เป็นกลีบดอก)
  2. ตัดกลีบดอกไม้ที่ละกลีบ
  3. นำมาติดรวมกัน รัดด้วยด้าย ทำให้เป็นดอกไม้สวยๆ พันก้านด้วยกระดาษย่นสีเขียว
  4. นำไปผูกติดกับกิ่งไม้
  5. ติดใบเลี้ยงเล็กๆ ตรงก้านดอกไม้

นำไปใส่แจกันสวยๆ ประดับบ้าน