พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย

พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นลายสวย
  2. แกะลาย ด้วยคอมพิวเตอร์
  3. นำลายที่ได้ วางบนพรมเช็ดเท้า ติดด้วยสก็อตเทป
  4. ทาสีลงบนลาย ที่แกะเสร็จแล้ว
  5. รอสีแห้ง
  6. แกะสก็อตเทปออก จากพรมเช็ดเท้า

นำไปวางประดับหน้าประตูบ้าน

พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 0
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 7
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 1
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 4
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 6
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 3
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 2
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 9
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 5
พรมเช็ดเท้า ประดับลายสวย 8