โคมไฟ ตกแต่งลายดาว น่ารัก

โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งลายดาว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีดำ ขนาดล้อมรอบโคมไฟ
  2. นำกระดาษรูปดาว วาดลงไป
  3. ใช้คัตเตอร์กรีดลายดาว
  4. นำกระดาษที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ติดลงไปบนโคมไฟ

นำไปประดับบ้าน ประดับร้านสวยๆค่ะ