ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน

ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน

ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งเอง ลายกังหัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้ารองด้านใน ขนาด 10 x 18 นิ้ว 2 ผืน รีดด้วยเตารีด นำทั้งสองผืน เชื่อมกันด้วยกระดุม ตรงกลาง
  2. จากนั้นนำผ้าขนาด 20 x 18 นิ้ว ทำลายกังหันด้านหน้า
  3. เย็บขอบ เชื่อมติดกัน ตกแต่งขอบด้วยผ้าผืนเล็กๆ (สังเกตวิธีติดจากรูปด้านล่าง)
  4. แกะกระดุม ใส่หมอนลงไปด้านใน

ลองทำดูค่ะ

ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 0
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 1
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 2
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 3
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 4
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 5
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 6
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 7
ปลอกหมอนสวยๆ เย็บเอง ลายกังหัน 8