สอนตกแต่งปกสมุดสวยๆ ด้วยเศษผ้า

ไอเดียตกแต่งปกสมุด จดบันทึก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าชิ้นเล็กๆ หลายๆชิ้น มาเย็บต่อๆกัน นำไปเย็บ ห่อเป็นปกสมุด เล่มเล็กๆ ที่เตรียมไว้
  2. นำผ้าอีกผืน เย็บ รองปกด้านใน พร้อมติดริบบิ้น
  3. นำผ้าผืนเล็กๆที่เย็บเสร็จแล้ว ห่อปกสมุดด้านหน้าอีกชั้น ให้สวยงาม

นำไปใช้จดบันทึกสวยๆ หรือทำเป็นของขวัญ ชิ้นเล็กๆ ฝากเพื่อนค่ะ