กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู

กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู

ไอเดียตกแต่งกระเป๋าหนังสวยๆ ด้วยหมุดแบบมีรู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าหนัง วางหมุด วัดขนาดหมุด ให้เรียบร้อย
  2. เจาะรู ใส่หมุดลงไป ตอก ติดให้เรียบร้อย
  3. ทำตามตำแหน่งที่วางไว้ให้ครบ

นำไปใช้สวยๆค่ะ

กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 0
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 7
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 1
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 4
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 13
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 6
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 3
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 12
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 2
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 11
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 9
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 5
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 14
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 10
กระเป๋าหนัง ตกแต่งหมุดแบบมีรู 8