การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด

การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด

การ์ดป็อบอัพต้นคริสต์มาส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษการ์ด ลายต้นคริสต์มาส
  2. ตัดส่วนที่เป็นต้นคริสต์มาสเป็นชั้นๆ จากนั้นนำกระดาษที่ทำเสร็จแล้ว นำไปติดกับการ์ดที่เตรียมไว้
  3. ตกแต่งต้นคริสต์มาส ติดของประดับ พร้อมกล่องของขวัญ น่ารักๆ
  4. พับการ์ด เก็บใส่ซอง

นำไปมอบให้เพื่อนๆ วันคริสต์มาส

การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 0
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 7
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 1
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 4
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 6
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 3
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 2
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 11
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 9
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 5
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 10
การ์ดป็อบอัพวันคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสสีสด 8