การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ

การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ

ไอเดียทำการ์ดวันเกิด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษการ์ดเล็กๆ หลายๆชิ้น ติดลงบนกระดาษการ์ดสีขาว (ทำเป็นแท่งเทียนไข)
  2. วาดเปลวเทียนด้านบนด้วยสีเมจิก
  3. เขียนข้อความสั้นๆ Happy Birthday ด้านล่าง สวยๆ

นำไปมอบให้คนสำคัญ

การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ 0
การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ 1
การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ 2
การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ 3
การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ 4
การ์ดวันเกิด จุดเทียนเล่มเล็กๆ 5