สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ

สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ

ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอสี จากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่นไม้ วัดขนาด ที่จะวางกระป๋อง ทำที่กั้นขึ้นมาเล็กน้อย กันกระป๋องไหล
  2. ตกแต่งกระป๋อง ด้วยกระดาษสี สีเดียวกับสีเทียนที่จะนำมาใส่
  3. บีบก้นกระป๋องเล็กน้อย กันกระป๋องไหลหลุดออกมา

นำไปใส่สีเทียน สวยๆ สำหรับระบายสีค่ะ

สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 0
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 7
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 1
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 4
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 6
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 3
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 12
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 2
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 11
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 9
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 5
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 10
สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ 8