ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ

ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ

สอนประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีสวย เจาะลายปีกผีเสื้อ
  2. นำสก็อตเทป ติดบนกระดาษ ขาว (สำหรับต้องการลายอื่น)
  3. ตกแต่งประปีกผีเสื้อ ด้วยสีเมจิก หรือสีปั้ม
  4. นำกาว ติดลงบนปีกผีเสื้อ นำคลิปหนีบกระดาษมาวางทับ รอกาวแห้ง นำปีกผีเสื้ออีกปีก ลายเดียวกัน พับครึ่ง วางทับอีกชั้น

นำไปมอบเป็นของขวัญ หรือของที่ระลึก

คลิปสอนตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ

ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 0
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 1
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 2
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 3
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 4
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 5
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 6
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 7
ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ 8