ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย

ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย

ไอเดียตกแต่งปลอกหมอน จากสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ วาดลาย ปริ้นลาย ตามชอบ
  2. ลงสีน้ำ วาดลายให้สวยงามตามแบบที่ร่างไว้ (ยึดติดด้วยสก็อตเทป)
  3. รอสีแห้งแกะกระดาษออกจากหมอน
  4. หรือวาดลายเล็กๆ ตามขอบหมอน หรือทั้งหมอน ตามตัวอย่างที่นำมาฝาก

ลองำตามแบบที่นำมาฝาก หรือวาดลวดลายเอง ตามต้องการค่ะ

ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 0
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 7
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 1
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 4
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 6
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 3
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 12
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 2
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 11
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 9
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 5
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 10
ตกแต่งลายปลอกหมอน ด้วยสีน้ำ วาดลายสวย 8