สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ

ไอเดียประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเม็ดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ร้อยด้ายกับเม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ ให้เป็นเส้นยาวๆ
  2. นำมาพันให้รอบสร้อยข้อมือแบบเชือก ให้มิด
  3. ตกแต่งลวดลายสร้อยข้อมือตามต้องการ

ไอเดียทำสร้อยข้อมือสวยๆ จากสายสร้อย

สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 0
สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 1
สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 2
สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 3
สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 4
สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 5
สร้อยแขนเชือก นำมาประดับดวยเม็ดพลาสติก เม็ดเล็กๆ 6