พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ

พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ

สอนทำพรมเช็ดเท้า จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเป็นชิ้นๆหลายๆชิ้น
  2. จากนั้นนำมาเย็บติดกับแผ่นพาสติกที่เตรียมไว้
  3. ทำให้เต็มผืน

จะได้พรมเช็ดเท้าสวยๆ สำหรับประดับตกแต่งห้องนอน

พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 0
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 7
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 1
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 4
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 6
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 3
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 2
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 9
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 5
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 10
พรมเช็ดเท้า ทำจากเศษผ้า สวยๆ 8