ขอบแว่นตากันแดด ตกแต่งด้วยที่แต่งเล็บ

ไอเดียตกแต่งแว่นตาสวยๆ จากสติกเกอร์ที่แต่งเล็บ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแว่นตากันแดดที่ต้องการตกแต่ง เตรียมไว้ให้เรียบร้อย
  2. ตกแต่งขอบแว่นตาด้วยสก็อตเทปลายดอกไม้

เมื่อตกแต่งเสร็จแล้ว ทำอีกด้านของแว่นตา ให้เหมือนกันด้วยนะ