หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด

หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด

หวีสับตกแต่งดอกไม้เส้นลวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลวดตัดเป็นกลีบดอก หลายๆกลีบ จากนั้นนำปลายลวดมาดัดรวมกัน
  2. ปลายที่เหลือตรงกลาง ที่ยื่นออกมา ติดลูกปัด ทำเป็นเกสรเล็กๆ
  3. จากนั้นนำที่เหลืออีกส่วน นำมาติดกับหวีสับ
  4. ตกแต่งจัดกลีบดอกให้สวยงามตามชอบ

ไอเดียทำหวีสับสวยๆ จากเส้นลวด ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 0
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 7
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 1
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 4
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 6
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 3
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 2
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 9
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 5
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 10
หวีสับ ลายกลีบดอกไม้ เส้นลวด 8