สอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ

สอนทำแท่นวางสีทาเล็บ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำจานแก้วสวยๆ มาวางทับถ้วยแก้ว ติดด้วยกาวให้แน่น จานใบใหญ่ วางไว้ด้านล่าง ถัดมาเป็นใบกลาง ใบเล็ก
  2. เมื่อติดเสร็จแล้ว นำไปใส่เครื่องประดับ หรือใช้วางขวดน้ำยาทาเล็บ

คลิปสอนทำที่วางขวดน้ำยาทาเล็บ เครื่องประดับ