ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ

ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ

ทำที่ใส่ลูกอมสีสวยๆ สำหรับใส่ลูกกวาด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปแฉก สังเกตขนาดตัดจากรูปด้านล่าง (ความยาวประมาณ 25 ซม.)
  2. กรีดตรงรูออกตามรูปด้านล่าง
  3. ใส่ขนมลูกกวาดลงไปด้านใน พันสายตรงขอบทั้งสองข้าง ให้เรียบร้อย

ลองทำนามวิธีที่นำมาฝากนะคะ สังเกตจากรูปด้านล่างค่ะ

ค่อยๆเลื่อนลงนะคะ

ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 0
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 1
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 2
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 3
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 4
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 5
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 6
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 7
ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ 8