สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ

สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ

สอนทำกล่องใส่รูปสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทาสีรอบกล่อง ตกแต่งลายตามต้องการ
  2. พับกระดาษสลับด้านหน้า ด้านหลัง พับเป็นชั้นๆ ติดรูปด้านหน้า สลับกัน
  3. ด้านบนติดริบบิ้นสำหรับดึงกระดาษขึ้นจากกล่อง ติดสก็อตเทป
  4. วางกระดาษในกล่อง ติดกระดาษด้านล่างกล่องให้เรียบร้อย
  5. ปิดฝา

นำไปเป็นกล่องของขวัญสวยๆ

สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 0
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 7
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 1
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 4
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 6
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 3
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 2
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 9
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 5
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 10
สอนทำกล่องใส่รูป เป็นของขวัญสวยๆ 8