ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาด

ปะซ่อมเสื้อ กางเกงตรงรอยขาด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเสื้อ กางเกงที่ต้องการซ่อม มาวัดตรงรอยขาด
  2. ตัดเศษผ้า เศษกระดาษมาปะ ตรงรอยขาด
  3. เย็บติดเข้ากับส่วนที่ขาด
  4. ตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ

เสื้อผ้า กางเกง สวยๆ เก่าแล้ว

นำกลับมาใช้ใหม่ สวยกว่าเดิม ^-^