ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู

ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู

เครื่องประดับติดผมสวยๆ ตกแต่งเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดพลาสติกมาใส่บนแผ่นเฟรม ตกแต่งลวดลายตามชอบ
  2. นำพลาสติก เป็นแผ่นมาทับ ใช้เตารีด รีดให้เรียบ เม็ดพลาสติกจะละลายติดกันเป็นแผ่น
  3. จากนั้น นำกาวตราช้าง มาติดที่กิ๊บดำ นำไปติดกับแผ่นพลาสติก ที่ทำไว้

นำไปติด ตกแต่งผม

ทำได้หลายลวดลาย แล้วแต่ไอเดีย เลยค่ะ

ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 0
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 7
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 1
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 4
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 6
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 3
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 2
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 11
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 9
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 5
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 10
ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู 8