ไอเดียจัดดอกไม้ ประดับโต๊ะงานแต่งงาน

อุปกรณ์ ดอกไม้, แจกันแก้ว, เทียน วิธีทำ
  1. เตรียมดอกไม้ แจกัน ให้พร้อม
  2. จัดแจกันดอกไม้สวยๆ วางบนโต๊ะ แต่งงาน
คลิปไอเดียจัดดอกไม้