คลิปสอนตัดกระโปรงสั้น แบบม้วนเกลียวด้านหน้า

คลิปสอนตัดกระโปรงสั้น แบบม้วนเกลียวด้านหน้า
อุปกรณ์ ผ้าสำหรับทำกระโปรง, กรรไกร, จักรเย็บผ้า วิธีทำ
  1. นำกระโปรงตัวเก่า มาเป็นแบบสำหรับตัดกระโปรงใหม่
  2. ตัดขอบกระโปรง ให้เลยออกมาจากตัวเก่าเล็กน้อย
  3. นำเศษผ้าที่เหลือมาม้วนเป็นเกลียว สำหรับตกแต่งกระโปรง
  4. เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย
คลิปสอนตัดกระโปรง
คลิปสอนตัดกระโปรงสั้น แบบม้วนเกลียวด้านหน้า 0
คลิปสอนตัดกระโปรงสั้น แบบม้วนเกลียวด้านหน้า 1
คลิปสอนตัดกระโปรงสั้น แบบม้วนเกลียวด้านหน้า 2
คลิปสอนตัดกระโปรงสั้น แบบม้วนเกลียวด้านหน้า 3