สอนทำกระเป๋าซิป สำหรับใส่ดินสอ

สอนทำกระเป๋าซิป สำหรับใส่ดินสอ
อุปกรณ์ ซิป, จักรเย็บผ้า วิธีทำ
  1. นำซิปเก่า ที่ไม่ใช้แล้ว ประมาณ 5 ชิ้น
  2. จากนั้น นำมาเย็บติดรวมกัน ด้วยจักรเย็บผ้า
  3. จะได้กระเป๋า สำหรับใส่ดินสอเก๋ๆ ไม่เหมือนใคร 1 อัน
คลิปสอนทำกระเป๋าใส่ดินสอ
สอนทำกระเป๋าซิป สำหรับใส่ดินสอ 0