สอนทำที่ใส่ดินสอ จากกล่องนม

สอนทำที่ใส่ดินสอ จากกล่องนม
อุปกรณ์ กล่องนมแบบสี่เหลี่ยม 1 กล่อง, กรรไกร,กาว, ไม้ไอศกรีมทาสีสวยๆ วิธีทำ
  1. ทากาวที่ขอบด้านนอกล่องนม จากนั้น นำไม้ไอศกรีมที่ทาสีแล้ว มาประกอบด้านนอก
  2. ทั่วทั้งกล่อง รอจนแห้ง จะได้ที่ใส่ดินสอ ปากกา น่ารักๆ ที่ทำจากของเหลือใช้
คลิปสอนทำที่ใส่ดินสอ
สอนทำที่ใส่ดินสอ จากกล่องนม 0