ที่ใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากซิปเก่าๆ

ที่ใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากซิปเก่าๆ

สอนทำที่ใส่ของ จากซิป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำซิปเก่าๆ เย็บติดกัน ม้วนเป็น 2 ชั้น (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้นประดับ ด้วยโซ่สีเงินที่เตรียมไว้ ห้อยประดับสวยๆ

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

ที่ใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากซิปเก่าๆ 0
ที่ใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากซิปเก่าๆ 1
ที่ใส่ของกระจุกกระจิก ทำจากซิปเก่าๆ 2