สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ

สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับกระดาษ ตามที่สอนในคลิปวีดีโอ
  2. จากนั้นทำแบบข้อ 1 เพิ่มอีก 4 ชิ้น นำมาประกอบเข้าด้วยกัน (ส่วนล่าง)
  3. จากนั้น พับกระดาษ ทำฝากล่องอีกครั้ง
  4. เมื่อพับเสร็จแล้ว ส่วนล่าง กับส่วนบน จะปิดได้พอดี
คลิปสอนพับกล่อง (คลิปนี้สอนเร็ว ค่อยดูนะ)
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 0
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 1
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 2
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 3
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 4
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 5
สอนพับกล่องใส่ของขวัญสวยๆ 6