คลิปวีดีโอสอนทำการ์ด pop up

อุปกรณ์ กระดาษ 2 แผ่น 2 สี, ดินสอ, ไม้บรรทัด, คัดเตอร์ วิธีทำ
  1. พับครึ่งกระดาษ ใช้ดินสอ ร่างคำที่ต้องการ pop-up ไว้ตรงกลาง ระหว่างรอยพับ
  2. ใช้คัดเตอร์ กรีดตรงตัวอักษร ด้านข้าง
  3. จากนั้นพับ ครึ่งกระดาษรอยเดิม ซ้อนทับกระดาษขาว แผ่นใหญ่กว่า ที่เตรียมไว้
คลิปสอน