พับรูปหัวใจ วางประดับ โต๊ะทำงาน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจ 
  2. พับกระดาษที่ตัดจากข้อ 1 พับเป็นชั้นๆ เจาะรูตรงกลางกระดาษด้วยที่เจาะรู สำหรับเสียบไม้ลงไป
  3. เสียบไม้ คลี่กระดาษออกจากที่พับจะเป็นลายคลื่นๆ
  4. ตัดครึ่งจุกคอร์ก
  5. จากนั้นนำรูปหัวใจที่ทำเสร็จแล้ว เสียบลงไปบนจุกคอร์ก
นำไปประดับตกแต่งโต๊ะทำงาน หรือให้เป็นของขวัญสวยๆค่ะ