สอนทำที่วางจดหมาย บิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

ทำที่วางของแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ
  1. ตัดไม้เป็นแผ่นโค้ง (สังเกตตามรูปด้านล่าง) ขนาดไม่เท่ากัน 4 แผ่น
  2. ทาสีไม้แต่ละแผ่น เลือกสีตามชอบ 
  3. นำแผ่นโค้งที่ทาสีเสร็จแล้ว วางทับบนแผ่นไม้อีกแผ่น ติดกาวให้แน่น นำไปวางบนโต๊ะ สำหรับวางจดหมาย หรือแผ่นค่าบริการต่างๆ จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย
นำไปใช้ หรือนำไปวางไว้ประดับบนโต๊ะ สวยๆค่ะ