สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)

สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil)

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ติดเกสรดอกไม้ที่ปลาย ประมาณ 4–5 เกสร
  2. จากนั้นตัดกระดาษสีส้ม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับหุ้มเกสรดอกไม้ตรงกลาง ดัดปลายด้านบนให้โค้งงอเล็กน้อย
  3. นำไปหุ้มรอบเกสร (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  4. ตัดกลีบดอกสีขาว หลายๆกลีบ ดัดโค้งให้เรียร้อย นำไปติดกับดอกที่ืำเสร็จจากข้อ 3
  5. พันก้านดอกให้สวยงาม ติดกลีบดอก ติดก้านสวยๆ
ทำหลายๆดอก นำมารวมกันเป็นช่อดอกไม้สวยๆค่ะ  
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 0
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 7
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 1
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 4
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 13
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 6
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 3
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 12
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 2
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 11
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 9
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 5
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 10
สอนทำดอกไม้กระดาษ ดอกดารารัตน์(Daffodil) 8