ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

ดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปเต่าทอง ทำที่เสียบรูป ประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปเต่าทอง (สังเกตวิธีปั้นจากรูปด้านล่าง)
  2. ดัดเส้นลวดสีสวย เสียบเป็นหนวดเต่าทองด้านหน้า
  3. ดึงลวดออก นำเต่าทองไปอบ 250 ํ C เวลา 1 ชม.
  4. นำลวดไปเสียบที่เดิม
จากนั้น นำไปตกแต่งบ้าน เสียบรูป ประดับรูปในคามทรงจำ