กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ

กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก ย้อมสี ติดปอมๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำถุงผ้าสีขาว ย้อมสีตามชอบ
  2. นำไปซัก ตากให้แห้ง
  3. จากนั้นนำมาตกแต่ง ติดปอมๆ น่ารักๆ รอบๆกระเป๋า
นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามชอบค่ะ