กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย

กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย สีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสักกะหลาดเป็นรูปครึ่งวงกลม
  2. ติดเลื่อม รอบๆ เป็นแนวสีรุ้ง ติดกาวให้แน่น
  3. พลิกด้านหลัง ติดกิ๊บ
นำไปประดับทรงผมสวยๆค่ะ v
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 0
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 7
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 1
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 4
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 6
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 3
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 2
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 9
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 5
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 10
กิ๊บติดผมสีรุ้ง แสนสวย 8