พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji

พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji
พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าสีเหลือง ตัดเป็นรูปวงกลม ตกแต่งหน้าตา Emoji ตามชอบ
  2. จากนั้นนำไปเย็บติดกับพวงกุญแจที่เตรียมไว้
  3. ยัดใยสังเคราะห์ให้เรียบร้อย
นำไปใส่ประดับพวงกุญแจสวยๆ  
พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji 0
พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji 1
พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji 2
พวงกุญแจน่ารักๆ เย็บเอง ลาย Emoji 3