สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

สอนทำนาฬิกาตั้งโต๊ะ ประดับกระป๋องชาเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดเจาะรู ใส่อุปกรณ์นาฬิกา ที่เตรียมไว้ ใส่เข้าไปด้านในกล่อง
  2. ติดเข็มนาฬิกาให้เรียบร้อย
นำไปประดับ วางบนโต๊ะสวยๆ