ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติก

ไอเดีย ทำของประดับ จากลูกบอลโฟมและช้อนพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำช้อนพลาสติก ตัดให้เหลือแต่ส่วนช้อนด้านบน เหลือปลายไว้เล็กน้อย สำหรับเสียบลูกบอลโฟม
  2. นำช้อนที่ได้จากข้อ 1 มาเสียบที่ลูกบอลโฟม (สังเกตการเสียบจากรูปด้านล่าง)
  3. ทำจนรอบลูกบอล จากนั้น เสียบกิ่งไม้ด้านบนให้เรียบร้อย
นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ