ไอเดียทำกรอบรูป สำหรับถ่ายรูป วันจบการศึกษา

ไอเดียทำกรอบรูป สำหรับถ่ายรูป วันจบการศึกษา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบตัวอักษร พร้อมขนาด ที่ต้องการ
  2. จัดเตรียมวัสดุ
  3. ทาสีไม้ที่เตรียมไว้ จากข้อ 2
  4. นำมาเชื่อมต่อกัน ด้วยตะปู หรือ กาวสำหรับทาไม้
  5. ตกแต่งตัวอักษร คำสั้นๆ ตามต้องการ
นำไปวาง สำหรับถ่ายรูป วันจบการศึกษา อาจจะตกแต่งด้านหลังด้วยดอกไม้สวยๆ