ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ

ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษการ์ดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบ่งครึ่งกระดาษ
  2. นำแม่พิมพ์คุกกี้ วาดรูปลงบนกระดาษการ์ด
  3. ระบายสีเห็ดและกระต่ายด้วยสีขาว
  4. ติดหัวเห็ด ด้วยผ้าสักกะหลาดสีแดง หูและหางกระต่ายด้วยผ้าสักกะหลาดสีดำ
  5. ตกแต่งลายให้น่ารักๆ
  6. วาดรูปพุ่มดอกไม้ รอบๆเห็ดและกระต่าย
  7. ลนขอบกระดาษที่มีข้อความ Merry Christmas ด้วยไฟแช็ค
  8. นำไปประดับติดกระดาษการ์ดสวยๆ
นำกระดาษการ์ดที่ได้ ไปมอบให้คนสำคัญ หรือประดับตกแต่งบ้าน สวยๆค่ะ  
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 0
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 7
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 1
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 4
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 6
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 3
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 12
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 2
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 11
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 9
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 5
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 10
ไอเดียทำการ์ดคริสต์มาส ต้นเห็ดกับกระต่ายน้อยน่ารักๆ 8