กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่

กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้ากำมะหยี่ขนาด 1/4 x 7 นิ้ว จำนวน 2 ผืน (สีขาว)
  2. ตัดผ้ากำมะหยี่ขนาด 1/4 x 7 นิ้ว จำนวน 1 ผืน (สีเขียว)
  3. ตัดผ้าสีเขียวผืนใหญ่ขนาด 1 x 3 นิ้ว จำนวน 1 ผืน (สีเขียว)
  4. จากนั้นนำสีขาวซ้อนกัน 2 ผืน ตามด้วยสีเขียว ด้านบน ม้วนเป็นเกลียว ก้นหอย ติดกาวให้แน่น
  5. ตัดผ้าสีเขียวผืนที่เหลือตกแต่งขอบ จากนั้นจับจีบตรงกลาง ติดกาวกับกิ๊บหนีบผม จากนั้นติดม้วนเกลียวที่ทำเสร็จจากข้อ 4
นำไปประดับผมสวยๆ  
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 0
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 7
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 1
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 4
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 6
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 3
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 2
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 9
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 5
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 10
กิ๊บติดผม ลายลูกอม น่ากิน ทำจากผ้ากำมะหยี่ 8