ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ จากขวดพลาสติกหุ้มตาข่าย

ของเล่นเด็ก เป่าฟองสบู่ พร้อมกันหลายๆฟอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดก้นขวดพลาสติกออก หรือง่ายๆ ตัดครึ่งขวด
  2. หุ้มก้นขวดพลาสติก ด้วยตาข่ายพลาสติก ติดด้วยสก็อตเทปให้แน่น
  3. ผสมน้ำสบู่ ใส่ชาม
  4. จุ่มก้นขวด ที่มีตาข่าย ลงในน้ำสบู่
เป่าจะได้ ฟองสบู่หลายๆฟอง