กระเป๋าเดินทางใบเก่า ทาสีใหม่ สดใส น่าใช้

กระเป๋าเดินทางใบเก่า ทาสีใหม่ สดใส น่าใช้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทำความสะอาดกระเป๋า ให้สะอาดเรียบร้อย
  2. ออกแบบลวดลายที่ต้องการ พร้อมเตรียมสีและพู่กัน
  3. ติดสก็อตเทป ทาสี บริเวณที่ว่าง
  4. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทปออก
  5. หรือทาสีสวยๆ วาดรูปดอกไม้ตกแต่งให้สวยงาม
นำไปใช้สวยๆ