หมวกปีกกว้าง ระบายสีลายแตงโมน่ากิน

หมวกไปทะเล วาดลายแตงโม

อุปกรณ์

  1. หมวกปีกกว้าง
  2. สีน้ำ
  3. พู่กัน

วิธีทำ

  1. ระบายสีที่หมวกด้วย สีเขียว สีแดง (ตามกลีบแตงโม)
  2. ระบายสีดำ เป็นเม็ดแตงโม
  3. รอสีแห้ง
นำไปใส่เล่นสวยๆ